Industri- og NæringslagetIndustri- og Næringslaget har samla lokale bedriftsleiarar i ei foreining heilt sidan 1948, og har i dag 42 medlemar.

Formålet er er å representere og ivareta interessene til næringslivet i kommunen, mellom anna ved å vere eit felles talerør mot myndigheitene.

Styret inviterer til medlemsmøter for å diskutere tidsaktuelle problemstillingar, og løfter felles saker både til politikarar, media og myndigheiter.

Viktige fanesaker har mellom anna vore infrastruktur med gode veg- og fergeforbindelsar, endra soneplassering for lågare arbeidsgjevar-avgift og endring i permisjonsreglar. Saman har ein lykkast i å påverke til positive endringar for lokalt næringsliv.

Medlemsfordelar

Industri- og Næringslaget har 43 medlemsbedrifter innanfor fleire bransjar, og har som formål å representere og ivareta interessene til næringslivet i kommunen.

Medlemsbedrifter

Det å vere ein del av eit felleskap og nettverk vil kunne gi di bedrift kjennskap og kontakt med andre bedrifter, som kan utvikle samarbeid.

Bransjegrupper‍

Industri- og Næringslaget har medlemar innafor fleire ulike bransjar: industri, møbel, bygg, anlegg, bilfag bla.

Teknologifestivalen

Ein festival for kompetanseauke og nettverk i regionen. For å synleggjere moglegheiter og inspirere til utvikling.

Les meir om årets vellykka festival her, eller besøk nettsida.

For å vise mangfoldet innanfor teknologi ynskjer vi å dele presentasjonane frå Teknologifestivalen:


E-post

Ta kontakt ved spørsmål.

lill@skaparglede.no

Telefon

Lill Therese Aurdal Fure

+47 960 12 410

Adresse

Sekretariat ved Sykkylven Næringsutvikling AS

SkaparLINKEN.
Pilgata 10, 6230 Sykkylven

Siste nytt

Aktuelt

Etterspør "summer internships" i Sykkylven

November 15, 2023
Studentar i Trondheim er nysgjerrige på næringslivet i Sykkylven og vil gjerne søke internships om det er mogleg.
Gründer

Brennevinsgrova - frå idé til suksess

October 19, 2023
Brennevinsgrova har hatt ei eventyrleg utvikling dei siste åra. Kva har offentlege støtteordningar betydd i denne prosessen?
Cowork

Kaja anbefaler SkaparLINKEN cowork

November 15, 2023
Dei siste vekene har vi hatt kjekt besøk av eit par utflytta Sykkylvingar med følge, som har nytta SkaparLINKEN til arbeidsplass. Veldig kjekt å bli litt kjent og så stas med skryt også!