Etablerarhjelp - hoppid.no

Hoppid.no midlar er ei støtte gitt i tidleg fase, dette er eit lavterskel tilbod til deg som har planar eller ynskje om å starte di eiga bedrift. Desse midlane skal gi ei avklaring eller starthjelp til å gjennomføre enkle men avgjerande aktivitetar for vidare satsing.

Midlane kan blant anna gå til bedriftsrådgivning, marknadsundersøkingar, forretningsutvikling, produkttesting o.l., fysiske investeringar kan det ikkje giast støtte til. Frå hoppid.no midlane kan ein få inntil kr. 30 000,- i støtte.

Besøk hoppid.no nettside her

E-post

Ta kontakt ved spørsmål.

lill@skaparglede.no

Telefon

Lill Therese Aurdal Fure

+47 960 12 410

Adresse

Sekretariat ved Sykkylven Næringsutvikling AS

SkaparLINKEN.
Pilgata 10, 6230 Sykkylven