Cowork

Korleis behalde unge arbeidstakarar?

December 5, 2023
Les Ålesund Næringsforening si oppsummering av lunsjseminaret i november: Morgondagens arbeidstakar
Malin Førde frå U37 Sunnmøre fortel om foreininga til eit fullsatt fellesareal i SkaparLINKEN

Under lunsjseminaret hadde vi besøk av Vilde Vågsland frå Opinion, som delte funn frå undersøkinga UNG2024. Gjennom undersøkinga har dei kartlagt kva verdiar som er viktig for generasjon Z (18-25år), og vi fekk konkrete tips og råd for korleis rekruttere og behalde desse arbeidstakarane i organisasjonen.

Malin Førde frå U37 Sunnmøre fortalde om foreininga for unge ledarar og talent, og fekk løfta fram viktigheita av eit sosialt nettverk ytterlegare. Ho utfordra oss til å stille kvarandre spørsmål frå Fuelbox, eit verktøy for relasjonsbygging som dei nyttar seg av.

Les artikkelen til Ålesund Næringsforening her